კომპლექტი - შიდა გამოყენების 8 კამერა

8 შიდა გამოყენების კამერა
8 არხიანი ვიდეორეგისტრატორი
8 ელ. კვების კონექტორი
16 ვიდეო სიგნალის კონექტორი
1 კვების ბლოკი 5ა
მყარი დისკი - ჩანაწერის ხანგრძლივობის მიხედვით
კაბელის სიგრძე და შესაბამისად ჯამური ღირებულება განისაზღვრება ობიექტის მიხედვით, ინდივიდუალურად
Array
585.00 ₾

Description