NVR ჩამწერები

 
შედეგები 1 - 4 4-დან
280.00 ₾

9 არხინი ქსელური ვიდეორეგისტრატორი

Video Compression: H.265/H.264 IP Video Input: 9ch 3MP IP Video Output: 1CH VGA+1CH HDMI Out Audio Input & Output: 1:1...
180.00 ₾

4 არხიანი ქსელური ვიდეორეგისტრატორი

IP Camera Input: 4CH (2M/1.3M/1M) H.265+/H.264 HDD:1pcs x 6TB SATA HDD Port ,Audio: 1CH Out ; Incoming Bandwidth: 60Mb;...
230.00 ₾

8 არხიანი ქსელური ვიდეორეგისტრატორი

IP Camera Input: 8CH (2M/1.3M/1M) H.265+/H.264 HDD:1pcs x 6TB SATA HDD Port ,Audio: 1CH Out ; Incoming Bandwidth: 60Mb;...
430.00 ₾

16 არხიანი ქსელური ვიდეორეგისტრატორი

Video Compression: H.265/H.264 IP Video Input: 16ch 3MP IP Video Output: 1CH VGA+1CH HDMI Out Audio Input & Output:...