სისტემის თვისებები

 მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენი სისტემის შესაძლებლობები, რათა მაქსიმალური სარგებელი მიიღოთ თქვენი უსაფრთხოების სისტემისგან. გსურთ იცოდეთ რა შემადგენელი ნაწილებისაგან შედგება თქვენი სისტემა?

Alarm Panel

საგანგაშე პანელი

საგანგაშო პანელის არის თქვენი უსაფრთხოების სისტემის ხერხემალი. ის ოპერირებს როგორც კომპიუტერი, რომელიც იქნება უსაფრთხოების სისტემის ცენტრი და ტვინი. თქვენი სისტემის ყველა მოწყობილობა საგანგაშო პანელთან კავშირშია და სწორედ ის გამოავლენს სისტემის შეცდომებს და გადასცემს განგაშს საჭიროების შემთხვევაში. თუკი სისტემა დაზიანდა რომელიმე რგოლში, ან რომელიმე სენსორი აფიქსირებს ინციდენტს, სიგნალი გადაეცემა საგანგაშო პანელს და იწყებს რეაგირებას. ის ახდენს განგაშის ორგანიზებასა და ზარების განხორციელებას.

 

მართვის პანელი

სამართავი პანელი

სამართავი პანელი არის მოწყობილობა, რომელიც მართავს საგანგაშო სისტემას და უწევს მას მონიტორინგს.  თვენ შეგიძლიათ მისი მეშვეობიდ დააპროგრამოთ თქვენი სისტემა, ჩართოდ, გამორთოთ და თვალყური ადევნოთ სისტემაში გამოწვეულ ინციდენტებსა და გაუმართაობებს.

 

გარე სირენა

External Siren

External siren is a device that warns people around by flashing light and by producing high level of sound and which has a deterrent feature. Placing of the siren outside of your home, where it can be seen easily, would increase the deterrence effect. If its cable is cut, available battery will switch on and the siren will continue to sound. 

 

შიდა სირენა

Internal Siren

Internal siren is a warning system that warns you inside and helps you take precautions. You can be aware of any kind of security breach immediately through the internal siren.

 

მაგნიტის კონტაქტი

Magnetic Contact

Magnetic contacts are devices that are located at entrances like doors, windows, sliding doors, ventilation apertures as these would allow unlawful entry to your workplace and which convey signals to the Pronet Alarm Center in case these are forced or opened for theft and which provide for the sirens to sound. It is possible to use these devices everywhere in your workplace where access could be had when these are dislocated.

 

მოძრაობის დეტექტორი

მოძრაობის დეტექტორი (PIR)

Movement detector, which is part of the security system, is a theft warning detector that allows for the signals to be conveyed over to the Pronet Alarm Center by detecting movements of objects that are larger than a certain volume and which emit heat. There are models of the movement detectors that do not detect animals as these are designed to be used in locations that have pets.

 

განგაშის ღილაკი

განგაშის ღილაკი

Panic button is a button that allows you to call for help by hand for an emergency case that can take place in your workplace. This button is operational even when your security system is not set up and as soon as you press the button, a signal is sent to the Pronet Alarm Center.

 

დისტანციური კონტროლი

დისტანციური კონტროლი

Remote control has a key ring form and it is used to set up the system and to switch it off away from the password panel for the wireless security systems. This device also has the function of the panic button at the same time.

 

კვამლის დეტექტორი

კვამლის დეტექტორი

Smoke detector included in your system is a fire warning detector. It detects the smoke that is emitted during a fire and sends signal to the Pronet Alarm Center. Even when your security system is not set up, it continues to function as the case for the panic button.

 

თბური დეტექტორი

თბური დეტექტორი

Heat detector included in your system is a fire warning detector. It detects sudden temperature changes that could take place in the environment or it detects the situation when the ambient temperature exceeds a certain limit and sends signal to the Pronet Alarm Center. Even when your security system is not set up, it continues to function as the case for the smoke detector.

 

გაზის გაჟონვის დეტექტორი

გაზის გაჟონვის დეტექტორი

Gas detector included in your security system detects carbon monoxide (CO), LPG and natural gas leakages that have been spread around and it warns the situation before poisonous or explosive mixture takes place. Even when your security system is not set up, it continues to function as the case for the smoke detector.

 

შუშის მსხვრევის დეტექტორი

შუშის მსხვრევის დეტექტორი

Glass breakage detector is a theft warning detector that detects the noise when the glass is broken and it sends an alarm.

 

სეიფის დეტექტორი

Safe Box Impact Detector

Safe box impact detector is a theft warning detector that detects attempts of forceful opening of metal containers like safe boxes through impact, drilling and through cutting.

 

სისხლის დეტექტორი

Flooding and Humidity Detector

Flooding and humidity detector is a detector type that creates the alarm situation when unwanted humidity occurs or when a flooding takes place.

 

GSM დამრეკი

GSM/GPRS მოდული (დამრეკი)

A mechanism, which can communicate with the Pronet Alarm Center over fixed telephone lines, is readily available on alarm panels. Communication can also be provided over GSM or GPRS mobile telephone lines for locations that might have higher security risks by having the GSM/GPRS in addition.