გთავაზობთ საევაკუაციო გეგმის შედგენას საერთაშორისო და სახანძრო უსაფრთხოების საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად

საევაკუაციო გეგმა

საევაკუაციო გეგმის შესადგენად აუცილებელად საჭიროა შენობის აზომვითი ნახაზის ციფრული ვერსია.

გეგმის მომზადების შესრულების დრო და ღირებულება განისაღვრება შენობის სპეციფიკიდან გამომდინარე. შესაბამისად განიხილება ინდივიდუალურად.

 

გისურვებთ უსართხო გარემოს!