კომპლექტი - 4 შიდა გამოყენების კამერა

4 შიდა გამოყენების კამერა
4 არხიანი ვიდეორეგისტრატორი
4 ელ. კვების კონექტორი
8 ვიდეო სიგნალის კონექტორი
1 კვების ბლოკი
მყარი დისკი - ჩანაწერის ხანგრძლივობის მიხედვით
კაბელის სიგრძე და შესაბამისად ჯამური ღირებულება განისაზღვრება ობიექტის მიხედვით, ინდივიდუალურად
Array
345.00 ₾

Description