ცნობილია რომ თერმოსკრინინგი (სხეულის ტემპერატურის პერმანენტული გაზომვა) COVID 19-ის ამოცნობაში ერთ – ერთი უმნიშვნელოვანესი პირველი სიმპტომია. თერმოსკრინინგის ელექტრონულმა სისტემებმა დიდი აქტიურობა პოვა COVID-19 პანდემიის პირობებში. სამეცნიერო კვლევები ადასტურებენ, რომ გარკვეული ტელე თერმოგრაფიული სისტემები, ასევე ცნობილი როგორც თერმული გამოსახულების სისტემები, შეიძლება გამოყენებული იქნას ზედაპირის კანის ტემპერატურის გასაზომად. ასეთი ტიპის სისტემები მოიცავს ინფრაწითელ თერმულ კამერის მხარდაჭერას და შეუძლია მიეთითოს ნებისმიერი ტემპერატურის წყაროს დაფიქსირება და მისი გაზომვა. ადამიანი, რომელიც მუშაობს თერმული გამოსახულების სისტემებთან, შეუძლია რომ იყოს დისტანციურ რეჟიმში და თვალი ადევნოს ნებისმიერი ადამიანის ტემპერატურას რაც მის სამუშაოს უფრო კომფორტულს და დაცულს ხდის, რაც მთავარია ხელს უშლის პანდემიის პირობებში ინფექციის გავრცელებას. თერმული გამოსახულების სისტემას შეუძლია კანის ზედაპირის ტემპერატურა უფრო სწრაფად გაზომოს, ვიდრე შუბლის ან ჩვეულებრივი ტიპის თერმომეტრმა, რომელიც მოითხოვს ახლო მანძილს ან ფიზიკურ კონტაქტს. ინოტექი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხი თერმოსკრინინგის სისტემებს თქვენს ობიექტებზე დასამონტაჟებლად, იგრძენით თავი უფრო მეტად დაცულად.

ნახვა 16 36 52 100