ოპტიმალური გადაწყვეტილებები წინაპირობაა თქვენი უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად. მზად ვართ გაგიზიაროთ ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება და შემოგთავაზოთ ტექნიკური გადაწყვეტილებები თქვენი საჭიროებისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

„ინოტექი“ გთავაზობთ თქვენი ობიექტის შესწავლას, დაგეგმარებას, პროექტირებას და ხარჯაღრიცხვას.

ტექნიკური „ციფრული რუკის“ შედგენა – ეს არის პროექტირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. თქვენი ობიექტის ნახაზზე დატანილ იქნება ტექნიკის ლოკაციური განთავსება და ქსელური მაგისტრალები. ეს აუცილებელი წინაპირობაა სწორი დაგეგმარებისთვის, ტექნიკური გადაწყვეტილებებისათვის და სამონტაჟო სამუშაოებისათვის.  რაც ყველაზე მთავარია, სამომავლო პერსპეტივაში „ტექნიკური რუკა“ გიადვილებთ არსებული სისტემის მომსახურებას.

„ინოტექი“ გთავაზობთ პროექტირებას და ხარჯთაღრიცხვას შემდეგი მიმართულებებით:

  • სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები
  • ვიდეოსამთვალყურეო სისტემები
  • საევაკუაციო გახმოვანების სისტემები
  • საევაკუაციო განათების სისტემები
  • ინტერნეტის და სატელოფონო ქსელის მოწყობა
  • დაცვითი სიგნალიზაციის სისტემები
  • სანქცირებული დაშვების სისტემები

სწორი გადაწყვეტილებები  =  სწორ დაგეგმარებას. სწორი დაგეგმარება= სწორად შესრულებას. სწორი შესრულება =  ხარისხს  – ეს ყველაფერი კი უდრის ნაკლებ დროს და ნაკლებ დანახარჯებს

 

გისურვებთ უსაფრთხო გარემოს!