„ინოტექი“ გთავაზობთ შემდეგი ტიპის სუსტი დენების ქსელის მოწყობას:

  • ინტერნეტი
  • სატელეფონო
  • სატელევიზიო

კაბელების გამართვა ინტერენტი ტელეფონი სატელევიზიო

ქსელის მოწყობამდე გთავაზობთ მაგისტრალური „ციფრული რუკის“ შედგენას – ეს არის პროექტირების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. თქვენი ობიექტის ნახაზზე დატანილ იქნება ტექნიკის ლოკაციური განთავსება და ქსელური მაგისტრალები. ეს აუცილებელი წინაპირობაა სწორი დაგეგმარებისთვის, ტექნიკური გადაწყვეტილებებისათვის და სამონტაჟო სამუშაოებისათვის.  რაც ყველაზე მთავარია, სამომავლო პერსპეტივაში „ტექნიკური რუკა“ გიადვილებთ არსებული სისტემის მომსახურებას.

გისურვებთ უსართხო გარემოს!