ინოტექი გთავაზობთ საევაკუაციო გეგმის შედგენას საერთაშორისო და სახანძრო უსაფრთხოების საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად

საევაკუაციო გეგმა

აზომვითი ნახაზი

საევაკუაციო გეგმის შესადგენად აუცილებელად საჭიროა შენობის აზომვითი ნახაზის ციფრული ვერსია.

გეგმის მომზადების შესრულების დრო და ღირებულება განისაღვრება შენობის სპეციფიკიდან გამომდინარე. შესაბამისად განიხილება ინდივიდუალურად.

გისურვებთ უსართხო გარემოს!

მოითხოვე შეხვედრა

მიიღე საუკეთესო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემებზე

მედია