ინოტექში  წარმოდგენილ პროდუქციაზე ვრცელდება გარანტია, რომლის ვადა განისაზღვრება ბრენდის მიხედვით მინიმუმ 1 წლის ვადით.

საგარანტიო მომსახურება დაცვით სისტემებზე

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს:

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთებას ან ახლით შეცვლას
 • საგარანტიო ვადა, მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის სერვისცენტრში წარდგენიდან 7 სამუშაო დღით.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში სერვისცენტრში უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო დოკუმენტი. საგარანტიო დოკუმენტად ასევე ავტომატურად ითვლება კომპანიაზე გაწერილი საბუთი ს/ზ და ა/ფ იურიდიული პირების შემთხვევაში
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად;

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/ უქმდება თუ :

 • გასულია საგარანტიო ვადა;
 • არ არის წარმოდგენილი საგარანტიო ტალონი;
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილი, წაშლილი ან გადაკეთებულია;
 • საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი/ IMEI კოდი;
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი;
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით;
 • დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;
 • დაზიანება გამოწვეულია  ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ები)ის მიერ;
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობის (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის, შენახვის წესების და პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/ სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად;
 • გარანტია არ ვრცელდება სისტემური ბლოკის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ელემენტზე, მეხსიერების ჩიპზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხტ მოწყობილობებსა თ სხვა აქსესუარებზე;
 • სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები არ არის ჩატარებული სპეციალისტის მიერ და დაზიანება გამოწვეულია არაკვალიფიციურად შესრულებული სამუშაოს შედეგად;
 • პროდუქტი დაზიანდა კომერციული დანიშნულების გამოყენებისათვის გარდა იმ პროდუქტისა, რომელიც თავიდანვე გათვლილია მწარმოებლის მიერ კომერციული დანიშნულებისთვის;

გისურვებთ უსაფრთხო გარემოს!

მოითხოვე შეხვედრა

მიიღე საუკეთესო მომსახურება უსაფრთხოების სისტემებზე

მედია

სუსტი დენების სასწავლო კურსი

მომავლის გაძლიერება: ტრენინგის პროგრამა სუსტი დენების სპეციალისტებისთვის

ტრენინგი პროგრამა სუსტი დენების სპეციალისტებისთვის: რამდენადაც სამყარო სულ უფრო მეტად ხდება ტექნოლოგიებზე დამოკიდებული, მოთხოვნა კვალიფ...

სრულად ნახვა

აუდიო გახმოვანების სისტემა. საგანგებო სიტუაციებში.

საჯარო გახმოვანების სისტემა: ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა საგანგებო სიტუაციებში

როდესაც საქმე ეხება საგანგებო სიტუაციებს, ეფექტური კომუნიკაცია გადამწყვეტია. იქნება ეს ხანძარი, სტიქიური უბედურება თუ სხვა საგანგებო მდ...

სრულად ნახვა