აწარმოე საქართველოში

თელავი

ელექტროობა
სუსტი დენები

ევროპის უნივერსიტეტი
სარაჯიშვილზე

ელექტროობა

აწარმოე საქართველოში

ბათუმი

ელექტროობა
სუსტი დენები

ევროპის უნივერსიტეტი

გურამიშვილზე

ელექტროობა
საკონფერენციო სისტემა
აუდიო გახმოვანება