ვიდეო სათვალთვალო სისტემები:
1. ნატახტარი
2. ქსანი
3. გორი

თანამშრომელთა დაშვების აღრიცხვის სისტემები

ვიდეო სათვალთვალო სისტემა

აუდიო გახმოვანების სისტემა

ვიდეო სათვალთვალო სისტემები

100 კამერა - ვიდეო სათვალთვალო სისტემა

ვიდეო სათვალთვალო სისტემა

სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა

სახანძრო სიგნალიზაცია
დაცვითი სიგნალიზაცია
ვიდეო სათვალთვალო სისტემა
კომპიუტერული ქსელი
სატელეფონო ქსელი
ელ. საკეტების სისტემა
საგანგებო სიტუაციები

აუდიო გახმოვანების სისტემა

დაშვების აღრიცხვის სისტემა

დაცვითი სიგნალიზაცია

სახანძრო სიგნალიზაცია

ვიდეო სათვალთვალო სისტემა

ვიდეო სათვალთვალო სისტემა

ვიდეო ანალიტიკა

აუდიო გახმოვანების სისტემა

ვიდეო ანალიტიკა

ვიდეო ანალიტიკა

ვიდეო ანალიტიკა