უსაფრთხოების მხრივ აუდიო სისტემები დიდ როლს თამაშობს თქვენი დაცვითი სისტემების გასაძლიერებლად. “ჩვენ მას ძირითადად ვიყენებთ ადამიანების ევაკუაციის დროს საგანგებო სიტუაციებში. Ხანძრის (ან კვამლის) დაფიქსირების შემთხვევაში, აუდიო მაუწყებლობის სისტემა ავტომატურად აქტივირდება და ეშვება ხმოვანი ჩანაწერი, რომელიც ეხმარება ადამიანების ნაკადს ევაკუაციის პროცესის სწორად წარმართვაში” (შესაძლოა გამოგადგეს ჩამატებული ტექსტი). ამას გარდა, აუდიო უსაფრთხოების სისტემები შექმნილია იმისთვის, რომ გაწიოს მხარდაჭერა და ინტეგრირება მოახდინოს ორგანიზაციის არსებულ უსაფრთხოების გუნდთან, აუდიო კომუნიკაციის საშუალებით. შეტყობინებების გაგზავნა შესაძლებელია პირდაპირ ან წინასწარ ჩაწერილი შეტყობინების სახით, რათა გააძლიეროს უსაფრთხოების მდგომარეობა სამაშველო ან პოლიციის გამოჩენამდე. ხმოვანი გაფრთხილება თამაშობს დიდ როლს როგორც საევაკუაციო მომენტებისთვის, ადამიანური სიცოცხლის გადასარჩენად ან მასობრივი საზოგადოებრივი ინფორმაციის გასავრცელებლად. ინოტექი გთვაზობთ საგანგებო სიტუაციებისთვის შექმნილ, ფონური აუდიო უსაფრთხოების სისტემების იმპლემენტაციას თქვენს ობიექტზე და კონსულტირებას. იგრძენი თავი უფრო მეტად დაცულად ინოტექთან ერთად.

Showing all 21 results

ნახვა 16 36 52 100