აუდიო გახმოვანების სისტემა. საგანგებო სიტუაციებში.

საჯარო გახმოვანების სისტემა: ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა საგანგებო სიტუაციებში

როდესაც საქმე ეხება საგანგებო სიტუაციებს, ეფექტური კომუნიკაცია გადამწყვეტია. იქნება ეს ხანძარი, სტიქიური უბედურება თუ სხვა საგანგებო მდ...

სრულად ნახვა

აუდიო საკონფერენციო სისტემა

აუდიო საკონფერენციო სისტემები და მასობრივი საჯარო აუდიო

შესავალი დღევანდელ სწრაფ სამყაროში ეფექტური კომუნიკაცია გადამწყვეტია ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატებისთვის. იქნება ეს საქმიანი შეხვედ...

სრულად ნახვა

ONVIF

ONVIF-ის ძალის განხილვა: ვიდეო თვალთვალის მომავალი

ვიდეო მეთვალყურეობის აღზევება ONVIF (Open Network Video Interface Forum) რამდენადაც ტექნოლოგია აგრძელებს წინსვლას სწრაფი ტემპით, ასევე...

სრულად ნახვა

უსაფრთხოების გაძლიერება: სპეციალური აუდიო შეტყობინებების შექმნა საგანგებო სიტუაციებისთვის

სპეციალური აუდიო შეტყობინებების შექმნა საგანგებო სიტუაციებისთვის  კრიზისისა და საგანგებო სიტუაციების დროს, მკაფიო კომუნიკაცია...

სრულად ნახვა