ბლოგი

პირველი უსაფრთხოების კამერა

როდის გამოიგონეს უსაფრთხოების კამერები?

პირველი უსაფრთხოების კამერა.

უსაფრთხოების კამერებმა შორს გაიარეს თავისი თავმდაბალი დასაწყისიდან, როგორც ვიდეოთვალთვალის საშუალება სტალინის რუსეთში 1920-იან წლებში.

ვინ იფიქრებდა, რომ ჯიბის ზომის ჭკვიანი სახლის უსაფრთხოების კამერები, რომლებიც დღეს გვაქვს, უსაფუძვლო უსადენო კავშირს უდევს ვიდეო კამერებისა და ტელევიზორების გამოყენებით?

მოდით გავარკვიოთ, როგორ განვითარდა ვიდეო თვალთვალის ტექნოლოგია გასულ საუკუნეში.

კინოინდუსტრია

უსაფრთხოების კამერები პირველად გამოიყენეს კინოინდუსტრიაში 1920-იან წლებში ფილმების წარმოების ნაკრების მონიტორინგისთვის და მსახიობებისა და ეკიპაჟის წევრების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

ეს ადრეული კამერები, როგორც წესი, დიდი და შრომატევადი იყო და მათ მუშაობისთვის დიდი ადამიანური ძალა სჭირდებოდათ.

თუმცა, ისინი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყო კინორეჟისორებისთვის, რომლებსაც სურდათ გადაეღოთ რეალისტური და ავთენტური სცენები თავიანთი მსახიობებისა და ჯგუფის რისკის გარეშე.

კინოინდუსტრიაში ვიდეოთვალთვალის უსაფრთხოების კამერების ერთ-ერთი ადრეული მაგალითი იყო 1923 წლის ფილმის “ათი მცნება” გადასაღებ მოედანზე.

Firs Security System

Director Cecil B. DeMille used cameras to monitor the massive production involving thousands of extras and elaborate sets.

The cameras allowed DeMille to keep track of everything happening on set and make adjustments as needed.

Over time, security cameras became more advanced and more widely used in the motion picture industry.

They were used to monitor stunts and other perilous scenes, as well as to prevent theft and vandalism with video surveillance.

Today, security cameras are an essential tool for film and television production. They are used on sets around the world to ensure the safety of actors and crew members and to capture high-quality footage.

World War II

The military origins of closed-circuit television (CCTV) cameras can be traced back to Soviet Russia during Stalin’s reign.

In 1927, Russian scientist Léon Theremin connected a video camera and television to form one of the earliest CCTV systems in history.

It was used to watch visitors coming to the Kremlin in Moscow.

Fifteen years later, in 1942, the Nazis developed their own CCTV technology to be used by the German military in monitoring the launch of V-2 rockets.

Designed by German engineer Walter Bruch, the CCTV cameras allowed people to observe rocket launches from a safe distance.

The cameras also helped the Nazis track the trajectory of the rockets, which allowed German scientists to improve the accuracy of their weapons.

Allied powers also used the CCTV system to detect enemy planes and track their movements.

Surveillance equipment was usually installed on tall towers or buildings and operated by trained personnel who would closely monitor incoming planes.

To monitor troop movements and protect military installations, cameras for video surveillance were hidden in discreet locations and were operated remotely using wires or radio signals to transmit images back to military headquarters.

What was the first security camera like?

The first security camera is nothing like today’s modern security cameras.

First called the “television camera tube”, it consisted of a cathode-ray tube (CRT) capable of capturing and transmitting images.

The tube was mounted on a swivel, which allowed the camera to be aimed at different locations.

The images captured by the camera were transmitted over a wire to a monitor, where they could be viewed in real-time.

It was initially used for scientific and experimental purposes until the technology was utilized for security applications in the 1940s.

The first CCTV cameras were large and bulky, often requiring a lot of manpower to operate.

How security cameras gained popularity

Security cameras gained popularity in the mid-20th century with the advancements in digital technology and increasing concerns about crime and security.

Law enforcement agencies needed constant monitoring in public spaces and commercial buildings.

The precursor to modern CCTV systems was developed in the 1960s, which allowed multiple cameras to be connected to a single monitor.

The arrival of video cassette recorders in the 1970s made video recording even more convenient.

These developments made monitoring large areas and tracking potential security threats easier and more efficient.

At the same time, concerns about crime and public safety were rising, especially in urban areas.

The use of CCTV systems was seen as a way to fight crime and provide evidence in the event of criminal activity.

This led to the widespread adoption of security cameras in banks, department stores, and other commercial buildings.

Security camera systems were installed in public parks, retail stores, transportation hubs, and other areas to discourage unlawful activity and provide a sense of safety for the public.

What was the first video surveillance system?

The first video surveillance system was developed in 1949 by an American company called Vericon.

The system was known as the “Vericon TV-1” and consisted of a camera and a monitor connected by a coaxial cable.

The camera used a vacuum tube to capture and transmit images, while the monitor was used to display the images in real-time.

The Vericon TV-1 was primarily used for industrial and commercial applications, such as monitoring production lines and warehouses.

What was the first home security system?

The first home security system was developed by American nurse and innovator Marie Van Brittan Brown in 1966.

Brown lived in Queens, New York, and was concerned about the safety of her home and neighborhood.

The home surveillance system consisted of four peepholes in her front door, a camera that could be moved to any of the peepholes, and a monitor in her bedroom.

The camera was wired to the monitor, which allowed her to see who was at her front door and keep an eye on the outside of her home.

It was also equipped with a two-way communication device, which allowed Brown to speak to anyone at her front door without opening it.

The system could also be used to call the police in the event of an emergency.

At the time, Brown’s invention was a significant innovation and laid the foundation for the development of home security cameras.

How security cameras changed in the Digital Age

With the arrival of the digital age come advancements in the world of security cameras.

New technology led to smaller, more efficient cameras with higher resolution and improved functionality.

One of the most significant developments during this time is the shift from analog to digital cameras.

Digital video recording offers a number of advantages over its analog counterparts, including higher resolution, better image quality, and the ability to store and transmit images digitally.

At the time, Internet Protocol (IP) cameras, which utilized an internet connection to be accessed remotely, started gaining popularity.

An IP camera allows remote monitoring and access from anywhere in the world using a computer or mobile device.

The first IP camera was the Axis NetEye 200, which became commercially available in 1996.

Another major change during this period was the advancements in video analytics, which allowed cameras to analyze video footage in real-time and detect potential security threats.

It was also around this time when the motion-only recording was introduced to security camera systems.

Other significant developments in the digital age include improvements in storage and data management.

A digital video recorder can store large amounts of data on a digital storage device, making managing and accessing footage easier.

The present and future of surveillance cameras

In recent years, there has been a growing trend toward the adoption of smart surveillance cameras, which use artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms to analyze video footage in real-time.

These cameras can detect security threats, such as intruders, suspicious behavior, or unattended bags, in sporting events and other potential targets and alert security personnel to take appropriate action.

Facial Recognition Technology

Facial recognition technology is becoming more advanced and can be used to easily identify individuals.

This technology is already being used by security cameras and smart doorbells such as the Wyze Cam v3 and Google’s Nest Doorbell.

This works by capturing an image of an individual’s face and analyzing it to identify unique features such as the distance between the eyes, the shape of the nose, and the contours of the face.

The image is then checked against the existing face database of authorized people.

If the camera detects someone unfamiliar, it will trigger an alarm and send you a notification.

Smart security cameras allow you to add familiar faces to the system for greater customization and security.

However, concerns about its accuracy have been raised in recent years, particularly its bias in identifying individuals from certain racial or ethnic groups.

Privacy rights infringement is another issue that causes concern among civil rights advocates, particularly the American Civil Liberties Union.

Motion Detection

Motion detection allows the camera to detect movement in its field of view and trigger a recording or alert.

There are different types of motion detection technologies used in security cameras, including passive infrared (PIR), video-based, and hybrid systems.

Passive infrared (PIR) motion detection works by detecting changes in temperature in its field of view.

It’s commonly used in outdoor security cameras because of its effectiveness in detecting human and animal movement.

Video-based motion detection uses algorithms to analyze changes in the video stream of the camera.

This system triggers a recording or alert when it detects motion, proving its effectiveness in detecting both human and non-human movement.

Hybrid systems combine both technologies to improve accuracy and reduce false alarms.

These systems are commonly used in areas with high levels of activity.

Smart Home Integrations

Modern security cameras are an integral part of any smart home security system.

Advancements in technology have allowed the seamless integration of these cameras into home automation systems.

These days, security cameras come in various forms and sizes, from compact, wireless cameras to video doorbells capable of live streams.

They provide homeowners with an increased sense of security with smart locks, lights, and voice commands working hand-in-hand with the cameras.

This article was took HERE

რეჟისორმა სესილ ბ. დემილმა გამოიყენა კამერები მასიური წარმოების მონიტორინგისთვის, რომელიც მოიცავს ათასობით დამატებით და დახვეწილ კომპლექტს.

კამერებმა დემილს საშუალება მისცეს, თვალყური ადევნებდა ყველაფერს, რაც ხდებოდა გადასაღებ მოედანზე და საჭიროებისამებრ შეეტანა კორექტირება.

დროთა განმავლობაში უსაფრთხოების კამერები უფრო დაწინაურდა და უფრო ფართოდ გამოიყენება კინოს ინდუსტრიაში.

ისინი გამოიყენებოდა ტრიუკების და სხვა საშიში სცენების მონიტორინგისთვის, ასევე ქურდობისა და ვანდალიზმის თავიდან ასაცილებლად ვიდეოთვალთვალის საშუალებით.

დღეს უსაფრთხოების კამერები აუცილებელი ინსტრუმენტია კინოსა და სატელევიზიო წარმოებისთვის. ისინი გამოიყენება გადაღებებზე მთელს მსოფლიოში მსახიობების და ეკიპაჟის წევრების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და მაღალი ხარისხის კადრების გადასაღებად.

მეორე მსოფლიო ომი

დახურული სატელევიზიო (CCTV) კამერების სამხედრო წარმომავლობა შეიძლება საბჭოთა რუსეთში სტალინის მეფობის დროს.

1927 წელს რუსმა მეცნიერმა ლეონ ტერემინმა დააკავშირა ვიდეოკამერა და ტელევიზორი, რათა შექმნას ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული CCTV სისტემა.

მას იყენებდნენ მოსკოვში კრემლში მომავალი ვიზიტორების საყურებლად.

თხუთმეტი წლის შემდეგ, 1942 წელს, ნაცისტებმა შეიმუშავეს საკუთარი CCTV ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენებოდა გერმანიის სამხედროების მიერ V-2 რაკეტების გაშვების მონიტორინგისთვის.

გერმანელი ინჟინრის ვალტერ ბრუხის მიერ დაპროექტებული, CCTV კამერები საშუალებას აძლევდა ხალხს დაკვირვებოდა რაკეტების გაშვებას უსაფრთხო მანძილიდან.

კამერები ასევე დაეხმარნენ ნაცისტებს რაკეტების ტრაექტორიის თვალყურის დევნებაში, რამაც გერმანელ მეცნიერებს საშუალება მისცა გაეუმჯობესებინათ იარაღის სიზუსტე.

მოკავშირეთა ძალები ასევე იყენებდნენ CCTV სისტემას მტრის თვითმფრინავების აღმოსაჩენად და მათი მოძრაობის თვალყურის დევნებისთვის.

სათვალთვალო აღჭურვილობა ჩვეულებრივ დაყენებული იყო მაღალ კოშკებზე ან შენობებზე და მუშაობდა გაწვრთნილი პერსონალის მიერ, რომელიც ყურადღებით აკვირდებოდა შემომავალ თვითმფრინავებს.

ჯარების მოძრაობის მონიტორინგისა და სამხედრო დანადგარების დასაცავად, ვიდეოთვალთვალის კამერები დამალული იყო გონივრულ ადგილებში და მათ დისტანციურად მართავდნენ სადენების ან რადიოსიგნალების გამოყენებით, რათა გადაეცემათ სურათები სამხედრო შტაბში.

როგორი იყო უსაფრთხოების პირველი კამერა?

პირველი უსაფრთხოების კამერა არ ჰგავს დღევანდელ თანამედროვე უსაფრთხოების კამერებს.

თავდაპირველად სახელწოდებით “ტელე კამერის მილი”, იგი შედგებოდა კათოდური სხივის მილისგან (CRT), რომელსაც შეეძლო სურათების გადაღება და გადაცემა.

მილი დამაგრებული იყო მბრუნავზე, რაც საშუალებას აძლევდა კამერას დამიზნებულიყო სხვადასხვა ადგილას.

კამერის მიერ გადაღებული სურათები გადაეცა მავთულის საშუალებით მონიტორზე, სადაც მათი ნახვა რეალურ დროში იყო შესაძლებელი.

იგი თავდაპირველად გამოიყენებოდა სამეცნიერო და ექსპერიმენტული მიზნებისთვის, სანამ ტექნოლოგია გამოიყენებოდა უსაფრთხოების აპლიკაციებისთვის 1940-იან წლებში.

პირველი CCTV კამერები იყო დიდი და მოცულობითი, ხშირად ესაჭიროებოდა ბევრი ცოცხალი ძალა მუშაობა.

როგორ მოიპოვა პოპულარობა უსაფრთხოების კამერებმა

უსაფრთხოების კამერებმა პოპულარობა მოიპოვეს მე-20 საუკუნის შუა წლებში ციფრული ტექნოლოგიების მიღწევებით და დანაშაულისა და უსაფრთხოების შესახებ მზარდი შეშფოთებით.

სამართალდამცავ ორგანოებს ესაჭიროებოდათ მუდმივი მონიტორინგი საჯარო სივრცეებსა და კომერციულ შენობებში.

თანამედროვე CCTV სისტემების წინამორბედი შეიქმნა 1960-იან წლებში, რამაც მრავალი კამერის დაკავშირების საშუალება მისცა ერთ მონიტორს.

1970-იან წლებში ვიდეო კასეტა ჩამწერების ჩამოსვლამ კიდევ უფრო მოსახერხებელი გახადა ვიდეოს ჩაწერა.

ამ მოვლენებმა დიდი ტერიტორიების მონიტორინგი და უსაფრთხოების პოტენციური საფრთხეების თვალყურის დევნება უფრო ადვილი და ეფექტური გახადა.

ამავდროულად, კრიმინალისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების შესახებ შეშფოთება იზრდებოდა, განსაკუთრებით ქალაქებში.

CCTV სისტემების გამოყენება განიხილებოდა, როგორც დანაშაულთან ბრძოლის საშუალება და დანაშაულებრივი ქმედების შემთხვევაში მტკიცებულებების მიწოდება.

ამან გამოიწვია უსაფრთხოების კამერების ფართო გამოყენება ბანკებში, უნივერმაღებსა და სხვა კომერციულ შენობებში.

უსაფრთხოების კამერების სისტემები დამონტაჟდა საზოგადოებრივ პარკებში, საცალო მაღაზიებში, სატრანსპორტო ცენტრებსა და სხვა ადგილებში, რათა თავიდან აიცილონ უკანონო საქმიანობა და უზრუნველყონ საზოგადოების უსაფრთხოების განცდა.

რა იყო პირველი ვიდეო თვალთვალის სისტემა?

პირველი ვიდეო სათვალთვალო სისტემა 1949 წელს შეიმუშავა ამერიკულმა კომპანიამ Vericon-მა.

სისტემა ცნობილი იყო, როგორც “Vericon TV-1” და შედგებოდა კამერისა და მონიტორისგან, რომლებიც დაკავშირებული იყო კოაქსიალური კაბელი.

კამერა იყენებდა ვაკუუმის მილს სურათების გადასაღებად და გადასაცემად, ხოლო მონიტორი გამოიყენებოდა სურათების რეალურ დროში ჩვენებისთვის.

Vericon TV-1 ძირითადად გამოიყენებოდა სამრეწველო და კომერციული აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა საწარმოო ხაზებისა და საწყობების მონიტორინგი.

რა იყო პირველი სახლის უსაფრთხოების სისტემა?

პირველი სახლის უსაფრთხოების სისტემა შეიმუშავა ამერიკელმა მედდამ და ნოვატორმა მარი ვან ბრიტან ბრაუნმა 1966 წელს.

ბრაუნი ცხოვრობდა ქუინსში, ნიუ-იორკში და ზრუნავდა მისი სახლისა და უბნის უსაფრთხოებაზე.

სახლის სათვალთვალო სისტემა შედგებოდა მის წინა კარზე ოთხი ყურსასმენისგან, კამერისგან, რომელიც შეიძლებოდა გადაეტანა ნებისმიერ ხვრელს და მონიტორს მის საძინებელში.

კამერა მონიტორთან იყო მიბმული, რამაც მას საშუალება მისცა დაენახა ვინ იყო მის კართან და თვალი ადევნებდა სახლის გარე მხარეს.

იგი ასევე აღჭურვილი იყო ორმხრივი საკომუნიკაციო მოწყობილობით, რომელიც ბრაუნს საშუალებას აძლევდა ნებისმიერს მის შესასვლელ კართან ესაუბრა მისი გახსნის გარეშე.

სისტემა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას პოლიციის გამოძახებისთვის საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში.

იმ დროს ბრაუნის გამოგონება მნიშვნელოვანი ინოვაცია იყო და საფუძველი ჩაუყარა სახლის უსაფრთხოების კამერების განვითარებას.

როგორ შეიცვალა უსაფრთხოების კამერები ციფრულ ეპოქაში

ციფრული ეპოქის დადგომასთან ერთად მოდის წინსვლა უსაფრთხოების კამერების სამყაროში.

ახალმა ტექნოლოგიამ განაპირობა უფრო პატარა, უფრო ეფექტური კამერები უფრო მაღალი გარჩევადობით და გაუმჯობესებული ფუნქციონირებით.

ამ დროის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განვითარება არის ანალოგურიდან ციფრულ კამერებზე გადასვლა.

ციფრული ვიდეოჩანაწერი გთავაზობთ უამრავ უპირატესობას მის ანალოგებთან შედარებით, მათ შორის უფრო მაღალი გარჩევადობა, უკეთესი გამოსახულების ხარისხი და სურათების ციფრული შენახვისა და გადაცემის შესაძლებლობა.

იმ დროს, ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) კამერებმა, რომლებიც იყენებდნენ ინტერნეტ კავშირს დისტანციურად წვდომისთვის, პოპულარობის მოპოვება დაიწყო.

IP კამერა საშუალებას იძლევა დისტანციური მონიტორინგი და წვდომა მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან კომპიუტერის ან მობილური მოწყობილობის გამოყენებით.

პირველი IP კამერა იყო Axis NetEye 200, რომელიც კომერციულად ხელმისაწვდომი გახდა 1996 წელს.

ამ პერიოდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო წინსვლა ვიდეო ანალიტიკაში, რამაც საშუალება მისცა კამერებს გაეანალიზებინათ ვიდეო კადრები რეალურ დროში და აღმოეჩინათ უსაფრთხოების პოტენციური საფრთხეები.

ეს იყო ასევე დაახლოებით ამ დროს, როდესაც მხოლოდ მოძრაობის ჩანაწერი დაინერგა უსაფრთხოების კამერების სისტემებში.

ციფრულ ეპოქაში სხვა მნიშვნელოვანი განვითარება მოიცავს შენახვისა და მონაცემთა მართვის გაუმჯობესებას.

ციფრულ ვიდეო ჩამწერს შეუძლია შეინახოს დიდი რაოდენობით მონაცემები ციფრულ შესანახ მოწყობილობაზე, რაც ამარტივებს კადრების მართვას და წვდომას.

სათვალთვალო კამერების აწმყო და მომავალი

ბოლო წლებში შეიმჩნევა მზარდი ტენდენცია ჭკვიანი სათვალთვალო კამერების მიღებისკენ, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს (AI) და მანქანური სწავლების ალგორითმებს რეალურ დროში ვიდეო კადრების გასაანალიზებლად.

ამ კამერებს შეუძლიათ აღმოაჩინონ უსაფრთხოების საფრთხეები, როგორიცაა თავდამსხმელები, საეჭვო ქცევა ან უპატრონო ჩანთები, სპორტულ ღონისძიებებში და სხვა პოტენციურ სამიზნეებზე და გააფრთხილონ უსაფრთხოების პერსონალი შესაბამისი ზომების მისაღებად.

სახის ამოცნობის ტექნოლოგია

სახის ამოცნობის ტექნოლოგია სულ უფრო მოწინავე ხდება და მისი გამოყენება შესაძლებელია პიროვნების ადვილად იდენტიფიცირებისთვის.

ამ ტექნოლოგიას უკვე იყენებენ უსაფრთხოების კამერები და ჭკვიანი კარის ზარები, როგორიცაა Wyze Cam v3 და Google-ის Nest Doorbell.

ეს მუშაობს ინდივიდის სახის გამოსახულების აღებით და მისი ანალიზით, რათა გამოავლინოს უნიკალური თვისებები, როგორიცაა მანძილი თვალებს შორის, ცხვირის ფორმა და სახის კონტურები.

შემდეგ სურათი მოწმდება ავტორიზებული ადამიანების სახეების მონაცემთა ბაზაში.

თუ კამერა აღმოაჩენს ვინმეს უცნობს, ის გააქტიურებს სიგნალიზაციას და გამოგიგზავნით შეტყობინებას.

ჭკვიანი უსაფრთხოების კამერები საშუალებას გაძლევთ დაამატოთ ნაცნობი სახეები სისტემაში მეტი პერსონალიზაციისა და უსაფრთხოებისთვის.

თუმცა, ბოლო წლებში გაჩნდა შეშფოთება მისი სიზუსტის შესახებ, განსაკუთრებით მისი მიკერძოება გარკვეული რასობრივი ან ეთნიკური ჯგუფის ინდივიდების იდენტიფიცირებისას.

კონფიდენციალურობის უფლებების დარღვევა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც იწვევს სამოქალაქო უფლებების დამცველებს, განსაკუთრებით ამერიკის სამოქალაქო თავისუფლებების კავშირს.

მოძრაობის გამოვლენა

მოძრაობის ამოცნობა საშუალებას აძლევს კამერას აღმოაჩინოს მოძრაობა თავის ხედვის ველში და ჩაწეროს ან გაფრთხილება.

უსაფრთხოების კამერებში გამოიყენება მოძრაობის გამოვლენის სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიები, მათ შორის პასიური ინფრაწითელი (PIR), ვიდეოზე დაფუძნებული და ჰიბრიდული სისტემები.

პასიური ინფრაწითელი (PIR) მოძრაობის ამოცნობა მუშაობს ტემპერატურის ცვლილებების გამოვლენით მის ხედვის არეში.

ის ჩვეულებრივ გამოიყენება გარე უსაფრთხოების კამერებში ადამიანისა და ცხოველების მოძრაობის გამოვლენაში მისი ეფექტურობის გამო.

ვიდეოზე დაფუძნებული მოძრაობის გამოვლენა იყენებს ალგორითმებს კამერის ვიდეო ნაკადში ცვლილებების გასაანალიზებლად.

ეს სისტემა ააქტიურებს ჩანაწერს ან გაფრთხილებას, როდესაც ის ამოიცნობს მოძრაობას, რაც ადასტურებს მის ეფექტურობას როგორც ადამიანის, ისე არაადამიანის მოძრაობის გამოვლენაში.

ჰიბრიდული სისტემები აერთიანებს ორივე ტექნოლოგიას სიზუსტის გასაუმჯობესებლად და ცრუ განგაშის შესამცირებლად.

ეს სისტემები ჩვეულებრივ გამოიყენება აქტივობის მაღალი დონის მქონე ადგილებში.

ჭკვიანი სახლის ინტეგრაციები

თანამედროვე უსაფრთხოების კამერები ნებისმიერი ჭკვიანი სახლის უსაფრთხოების სისტემის განუყოფელი ნაწილია.

ტექნოლოგიების განვითარებამ საშუალება მისცა ამ კამერების უწყვეტი ინტეგრაცია სახლის ავტომატიზაციის სისტემებში.

დღესდღეობით, უსაფრთხოების კამერები მოდის სხვადასხვა ფორმით და ზომით, კომპაქტური, უკაბელო კამერებიდან დაწყებული, ვიდეო კარის ზარამდე, რომელსაც შეუძლია პირდაპირი ტრანსლაცია.

ისინი უზრუნველყოფენ სახლის მფლობელებს უსაფრთხოების გაზრდილ გრძნობას ჭკვიანი საკეტებით, განათებით და ხმოვანი ბრძანებებით, რომლებიც მუშაობენ კამერებთან ერთად.